• Türkçe
  • English

Ülgen Tekne

Taka

Alamana Kayığı ve çektirme gibi Karadeniz'e özgü tekne tiplerinden biridir.

Balıkçılığa ve genellikle yük taşımacığında kullanılmıştır. Baş bodoslaması gagalı, başı göğüslü aynalı kıçlı  eskiden yalnız yelken ile, 20.yy ilk yarısında ise motor yelken ile yürütülen teknelerdir. Genellikle kırma direkli latin armalı, yapımında kestane ve meşe ağacı kullanılan sağlam gövdeli formlu teknelerdir.